Internetové videokurzy

Internetové videokurzy jsou určeny pro nastávající rodiče a rodiče s dětmi do 1 roku. Jsou zaměřeny na podporu vzdělávání rodičů v rodičovství v oblasti každodenní péče a aktivit spojených s jeho zdravým vývojem. Obsahem kurzů je zvedání, chování, přetáčení, pokládání a polohování dítěte, aktivní polohy a chování dítěte v náruči, výhody peřové peřinky.

Našeptávač

Nechte si od nas poradit.

Něžná náruč rodičů

Tento internetový kurz je zaměřen na správnou manipulaci s kojencem v souladu s jeho potřebami a psychomotorickou vyspělostí. Zvedání, chování, mytí zadečku, přetáčení, pokládání a polohování dítěte patří mezi nejčastější úkony při péči o ně v průběhu celého dne. Způsob manipulace s dítětem ovlivňuje nejenom jeho spokojenost, ale také celkový rozvoj. Proto jsou tyto informace a dovednosti nejdůležitější především pro nastávající rodiče a rodiče nejmenších dětí. S ohledem na přehlednost a soustředěnou pozornost je kurz rozdělen na 6 lekcí. Všechny informace uvedené v jednotlivých lekcích se vzájemně podporují a názorné ukázky spolu úzce souvisí. Proto je potřeba shlédnout postupně všechny lekce, a to chronologicky, ve stanoveném pořadí. V opačném případě rodičům mohou uniknout velmi důležité souvislosti. 1.Lekce - Manipulace s dítětem v souladu s .... 2.Lekce - Potřeby dítěte a význam péřové peřinky 3.Lekce - Způsoby zvedání a pokládání dítěte 4.Lekce - Aktivní polohy dítěte v náručí ... 5.Lekce - Chování dítěte v náručí ... 6.Lekce - Obraty ze zad na bříško, ...

Rozvíjej se děťátko

Kurz "Rozvíjej se, děťátko ..." je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života. Je rozdělen na 6 dílů, přičemž každý z nich obsahuje 6-12 lekcí. První lekce každého dílu je zdarma. V jednotlivých dílech jsou k dispozici informace nejenom o ideálním vývoji dítěte v daném věku, ale také o řešení problémů či odchylek od správného vývoje, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči o dítě do 1 roku. Jednotlivé díly a lekce spolu úzce souvisí, vzájemně se prolínají a doplňují. Proto je důležité shlédnout postupně všechny díly i lekce ve stanoveném pořadí. V opačném případě rodičům mohou uniknout velmi důležité souvislosti. 1. díl - Vývoj kojence do 1 roku 2. díl - Projevy a stimulace novorozence 3. díl - dovednosti a stimulace dítěte do 3.měsíce věku 4. díl - dovednosti a stimulace dítěte do 6.měsíce věku 5. díl - dovednosti a stimulace dítěte do 9.měsíce věku 6. díl - dovednosti a stimulace dítěte do12.měsíce věku

RSD - 1.díl - Vývoj dítěte do jednoho roku

První díl je zaměřen na přehled vývoje dítěte v jednotlivých dovednostech, které spolu úzce souvisí. Tyto informace jsou nesmírně důležité pro každého rodiče, který chce pochopit, co dítě potřebuje, aby se mělo šanci harmonicky a správně rozvíjet ve všech oblastech psychomotorického vývoje. Tento díl je rozdělen na 12 lekcí. První lekce zdarma. Každá lekce je zaměřena na vývoj dítěte v důležité dovednosti, a to měsíc po měsíci. Je zde vysvětleno, z jaké situace dítě v dané oblasti startuje a jakého cíle by v ní mělo dosáhnout do 1 roku. Tyto lekce spolu úzce souvisí, vzájemně se prolínají a doplňují. Proto je nezbytné shlédnout postupně všechny lekce, a to ve stanoveném pořadí. V opačném případě rodičům mohou uniknout velmi důležité souvislosti. 1.Lekce – Vývoj dítěte v 1.roce života 2.Lekce – Vývoj dítěte v poloze na zádech 3.Lekce – Rozvoj sluchu 4.Lekce – Rozvoj zraku 5.Lekce – Rozvoj ručky, úchopu a hmatu 6.Lekce – Rozvoj souher končetin s tělíčkem 7.Lekce – Vývoj dítěte v poloze na bříšku 8.Lekce – Vývoj dítěte do vzpřímení 9.Lekce – Sociální vývoj dítěte 10.Lekce – Rozvoj řeči 11.Lekce – Rozumový vývoj dítěte 12.Lekce – Nejdůležitější dovednosti do 1 roku

  • 1. Lekce po registraci zdarma
  • 2. - 12. Lekce: 990,- (60 €)

Vložit do košíku

RSD - 2.díl - Projevy a stimulace novorozence

Tento díl je zaměřen na projevy a stimulaci psychomotorického vývoje novorozence. S ohledem na témata, přehlednost a soustředěnou pozornost je rozdělen na 6 lekcí. První lekce je zdarma. V jednotlivých lekcích jsou k dispozici nejenom informace o ideálním vývoji novorozence, ale také řešení problémů či odchylek od správného vývoje dítěte, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči o ně. Tyto lekce spolu úzce souvisí, vzájemně se prolínají a doplňují. Proto je nezbytné shlédnout postupně všechny lekce vybraného dílu, a to chronologicky, ve stanoveném pořadí. V opačném případě rodičům mohou uniknout velmi důležité souvislosti. 1.Lekce – Vrozené reflexy 2.Lekce – Projevy novorozence 3.Lekce – Tvar hlavičky novorozence 4.Lekce – Sleželá hlavička 5.Lekce – Poloha na bříšku novorozence 6.Lekce – Uplakané a zvýšeně dráždivé dítě

  • 1. Lekce po registraci zdarma
  • 2. - 6. Lekce: 750,- (45 €)

Vložit do košíku

RSD - 3.díl - Dovednosti a stimulace dítěte do 3. měsíce věku

Třetí díl je zaměřen na dovednosti a stimulaci psychomotorického vývoje dítěte do 3.měsíce věku. Také tento díl je s ohledem na témata, přehlednost a soustředěnou pozornost je rozdělen na 6 lekcí. Rovněž v tomto případě je 1.lekce zdarma. V jednotlivých lekcích jsou k dispozici nejenom informace o ideálním vývoji dítěte do 3. měsíce věku, ale také možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči. Tyto lekce spolu úzce souvisí, vzájemně se prolínají a doplňují. Proto je nezbytné shlédnout postupně všechny lekce vybraného dílu, a to chronologicky, ve stanoveném pořadí.V opačném případě rodičům mohou uniknout velmi důležité souvislosti. 1.Lekce – Poloha na zádech do 3. měsíce věku 2.Lekce – Slabé a líné dítě 3.Lekce – Záklony hlavičky i tělíčka, časté blinkání 4.Lekce – Rozvoj zraku, sluchu a empatie 5.Lekce – Rozvoj inteligence, hmatu a řeči 6.Lekce - Nácvik polohy na bříšku do 3.měsíce věku

  • 1. Lekce po registraci zdarma
  • 2. - 6. Lekce: 750,- (45 €)

Vložit do košíku

RSD - 4.díl - Dovednosti a stimulace dítěte do 6. měsíce věku

Čtvrtý díl plynule navazuje na díl předešlý. Je zaměřen na dovednosti a stimulaci psychomotorického vývoje dítěte do 6.měsíce věku. Tentokrát je s ohledem na témata, přehlednost a soustředěnou pozornost rozdělen na 9 lekcí. Také v tomto případě je 1.lekce zdarma. V jednotlivých lekcích jsou k dispozici informace o ideálním vývoji dítěte do 6. měsíce věku a možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se rodiče setkávají při každodenní péči nejčastěji. Tyto lekce spolu úzce souvisí, vzájemně se prolínají a doplňují. Proto je nezbytné shlédnout postupně všechny lekce vybraného dílu, a to chronologicky, ve stanoveném pořadí. V opačném případě rodičům mohou uniknout velmi důležité souvislosti. 1.Lekce – Vývoj dítěte do 6. měsíce věku 2.Lekce – Posilování slabého bříška v poloze na zádech 3.Lekce – Rozumový vývoj dítěte do 6. měsíce věku 4.Lekce – Rozvoj hmatu a křížového úchopu 5.Lekce – Hračky a pomůcky k rozvoji dítěte do 6. měsíce 6.Lekce – Rozvoj řeči a komunikace s dítětem do 6. měsíce 7.Lekce – Obrat ze zad na bříško a křížové vzpřímení 8.Lekce – Slabé bříško, příznaky blokády páteře 9.Lekce – Záklony a zapažování v poloze na bříšku

  • 1. Lekce po registraci zdarma
  • 2. - 9. Lekce: 990,- (60 €)

Vložit do košíku