Internetowe kursy wideo

Internetowe kursy wideo są przeznaczone dla przyszłych rodziców oraz rodziców z dziećmi do 1 roku. Mają na celu wspieranie rodziców w edukacji rodzicielskiej podczas całodziennej opieki i działań związanych ze zdrowym rozwojem dziecka.

Wyszukiwanie

Potrzebujesz porady?

Czułe ramiona rodziców

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla przyszłych rodziców i rodziców dzieci do 1 roku, ale również dla rodziców zastępczych, pielęgniarek, lekarzy pediatrów, fizjoterapeutów, instruktorów programów dla rodziców najmłodszych dzieci.

Rozwijaj się maluszku

Kurs koncentruje się na rozwoju psychoruchowym dzieci w pierwszym roku życia. W pierwszej kolejności zawiera on informacje na temat możliwości rozwoju zdrowych niemowląt od urodzenia do jednego roku, w dobrych warunkach, miesiąc po miesiącu, w pozycji leżącej, na temat słuchu, wzroku, zdolności motorycznych, pozycji na brzuchu, pozycji pionowej, rozwoju społecznego i intelektualnego. Następnie przedstawiono przykłady wyrażeń i stymulacji prawidłowego rozwoju noworodka. Inne części są ukierunkowane na umiejętności i stymulację dziecka w 3, 6, 9 i 12 miesiącu życia, tak by mogło prawidłowo się rozwijać. Każdy odcinek oferuje rozwiązania problemów lub odchyleń od prawidłowego rozwoju, z którymi rodzice mogą się spotkać w codziennej opiece nad dzieckiem w wieku poniżej 1 roku.

RSM - Odcinek 1 - Rozwój dziecka do 1 roku życia

Pierwsza część stanowi przegląd rozwoju dziecka i poszczególnych umiejętności, które są ze sobą ściśle powiązane. Informacja ta jest niezwykle ważna dla każdego rodzica, który chce zrozumieć, czego dziecko potrzebuje, aby miało szansę prawidłowo i harmonijnie się rozwijać we wszystkich obszarach rozwoju psychoruchowego. Część jest podzielona na 12 lekcji. Pierwsza lekcja jest za darmo. Każda lekcja skupia się na rozwoju dziecka w ważnej umiejętności, miesiąc po miesiącu. Zawiera wyjaśnienie z jakiego punktu, w danym obszarze, dziecko startuje i co powinno osiągnąć do jednego roku. Lekcje te są ściśle powiązane i nawzajem się uzupełniają. W związku z tym, konieczne jest, aby oglądać wszystkie lekcje, w określonym porządku, w przeciwnym razie można stracić bardzo ważne połączenie. 1 lekcja - Rozwój Dziecka w pierwszym roku życia, 2 lekcja - Rozwój dziecka w pozycji leżącej, 3 lekcja - Rozwój słuchu, 4 lekcja - Rozwój wzroku, 5 lekcja – Rozwój rączki, chwytu i dotyku, 6 lekcja – Rozwój koordynacji kończyn z tułowiem, 7 lekcja - Rozwój dziecka w pozycji na brzuchu, 8 lekcja - Rozwoju dziecka do pozycji pionowej, 9 lekcja – Społeczny rozwój dziecka, 10 lekcja - Rozwój mowy, 11 lekcja - Rozwój intelektualny dziecka, 12 lekcja - Najważniejsze umiejętności do 1 roku.

  • 1. Lekcja po zalogowaniu gratis
  • 2. - 12. Lekcja: 200 zł

Włożyć do koszyka

RSM - Odcinek 2 - Przejawy i stymulacja noworodka

Ta część skupia się na przejawach i stymulacji rozwoju psychoruchowego noworodka. Podzielona jest na 6 lekcji. Pierwsza lekcja jest bezpłatna. W poszczególnych lekcjach są przedstawione nie tylko informacje o idealnym rozwoju noworodka, ale również sposoby rozwiązania problemów lub odchyleń w prawidłowym rozwoju dziecka, które rodzice mogą zauważyć w codziennej pielęgnacji swojego potomka. Lekcje te są ściśle powiązane, przenikają się i uzupełniają się wzajemnie. Dlatego polecam stopniowo zobaczyć wszystkie lekcje wybranego odcinka, w podanej kolejności, w przeciwnym razie mogą się stracić bardzo ważne powiązania. Lekcja 1: - Odruchy wrodzone u noworodków, 2. Przejawy i odpowiednia stymulacja noworodka, 3. Kształt głowy noworodka, 4. Profilaktyka i korekcja spłaszczonej główki, 5. Stymulacja noworodka w pozycji na brzuszku, 6. Sposoby na płaczliwe i rozdrażnione dziecko.

  • 1. Lekcja po zalogowaniu gratis
  • 2. - 6. Lekcja: 150 zł

Włożyć do koszyka

RSM - Odcinek 3 - Umiejętności i stymulacja dziecka do 3 miesiąca życia

Czy zastanawialiście się, jak bardzo ważnym dla przyszłego rozwoju dziecka jest okres do 3 miesiąca życia? Czy chcielibyście nauczyć bawić się z dzieckiem tak, żeby zabawy były dla niego nie tylko ciekawe, ale też przydatne dla jego rozwoju? Czy wiecie, jak ogromne znaczenie w tym okresie ma dobrze opanowana pozycja na plecach oraz współdziałanie kończyn z ciałkiem? I jak właśnie te umiejętności wpływają na rozwój dziecka w przyszłości, nie tylko w opanowaniu pozycji na brzuchu, ale we wszystkich innych dziedzinach jego ogólnego rozwoju? Czy chcielibyście wiedzieć, jak najlepiej już u tak malutkich dzieci rozwijać słuch, wzrok i dotyk, żeby dziecko było chłonne i potrafiło bacznie obserwować i słuchać, a tym samym rozwijać nie tylko pamięć, ale także swoją empatię i inteligencję? Czy spotkaliście się kiedyś z dzieckiem, które ciągle płacze, ulewa, odchyla główkę, ogólnie źle się rozwija?  Czy wiecie co zagraża takiemu dziecku, kiedy nie zaoferujemy mu właściwej pomocy? Co robić, jeśli dziecko jest zbyt grzeczne, posłuszne i leniwe? Czy to w porządku , czy też potrzebuje pomocy, a jeżeli tak to jakiej? Odpowiedzi na wszystkie te pytania można stopniowo uzyskać podczas wszystkich lekcji trzeciej części kursu wideo on-line „Rozwijaj się maluszku“, który dostępny jest na stronie internetowej www.evakiedronova.cz.

  • 1. Lekcja po zalogowaniu gratis
  • 2. - 6. Lekcja: 150 zł

Włożyć do koszyka

RSM - Odcinek 4 - Umiejętności i stymulacja dziecka do 6 miesiąca życia

Czy wiecie jakie umiejętności powinno opanować dziecko w wieku od 3 do 6 miesiąca życia w różnych obszarach ogólnego rozwoju? Czy wiecie, jak stymulować dziecko, by nauczyło się tak ważnych umiejętności jak współdziałanie kończyn z ciałkiem, chwyt poprzeczny, obrót na bok z wyprostowaniem bocznym, chwyt ukierunkowany, obrót na brzuszek i na koniec techniki prowadzącej do drugiego wyprostowania? O jakie umiejętności tutaj rzeczywiście chodzi, jak powinny być przez dziecko wykonywane i dlaczego są tak ważne? Czy wiecie, że większość dzieci  nie wykonuje tych umiejętności poprawnie, ponieważ ma zbyt słaby brzuch? Zgadnijcie, co jest najczęstszą przyczyną niewystarczająco zaangażowanych mięśni brzucha i co zagraża takiemu dziecku jeżeli nie zaoferujemy mu właściwej pomocy we właściwym czasie? Czy chcecie dowiedzieć się, dlaczego takie małe dzieci cierpią z powodu blokad kręgosłupa w okolicy lędźwiowej i szyi? Jak rozpoznać taki problem i jak najlepiej pomóc tym dzieciom? Wszystko to będzie stopniowo omawiane na wszystkich lekcjach czwartej części kursów wideo on-line „Rozwijaj sie maluszku“ dostępnych na stronie internetowej www.evakiedronova.cz.

 

  • 1. Lekcja po zalogowaniu gratis
  • 2. - 9. Lekcja: 200 zł

Włożyć do koszyka