Internetowe kursy wideo

Internetowe kursy wideo są przeznaczone dla przyszłych rodziców oraz rodziców z dziećmi do 1 roku. Mają na celu wspieranie rodziców w edukacji rodzicielskiej podczas całodziennej opieki i działań związanych ze zdrowym rozwojem dziecka.

Wyszukiwanie

Potrzebujesz porady?

Czułe ramiona rodziców

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla przyszłych rodziców i rodziców dzieci do 1 roku, ale również dla rodziców zastępczych, pielęgniarek, lekarzy pediatrów, fizjoterapeutów, instruktorów programów dla rodziców najmłodszych dzieci.

Rozwijaj się maluszku

Kurs koncentruje się na rozwoju psychoruchowym dzieci w pierwszym roku życia. W pierwszej kolejności zawiera on informacje na temat możliwości rozwoju zdrowych niemowląt od urodzenia do jednego roku, w dobrych warunkach, miesiąc po miesiącu, w pozycji leżącej, na temat słuchu, wzroku, zdolności motorycznych, pozycji na brzuchu, pozycji pionowej, rozwoju społecznego i intelektualnego. Następnie przedstawiono przykłady wyrażeń i stymulacji prawidłowego rozwoju noworodka. Inne części są ukierunkowane na umiejętności i stymulację dziecka w 3, 6, 9 i 12 miesiącu życia, tak by mogło prawidłowo się rozwijać. Każdy odcinek oferuje rozwiązania problemów lub odchyleń od prawidłowego rozwoju, z którymi rodzice mogą się spotkać w codziennej opiece nad dzieckiem w wieku poniżej 1 roku.

RSM - Odcinek 1 - Rozwój dziecka do 1 roku życia

Pierwsza część stanowi przegląd rozwoju dziecka i poszczególnych umiejętności, które są ze sobą ściśle powiązane. Informacja ta jest niezwykle ważna dla każdego rodzica, który chce zrozumieć, czego dziecko potrzebuje, aby miało szansę prawidłowo i harmonijnie się rozwijać we wszystkich obszarach rozwoju psychoruchowego. Część jest podzielona na 12 lekcji. Pierwsza lekcja jest za darmo. Każda lekcja skupia się na rozwoju dziecka w ważnej umiejętności, miesiąc po miesiącu. Zawiera wyjaśnienie z jakiego punktu, w danym obszarze, dziecko startuje i co powinno osiągnąć do jednego roku. Lekcje te są ściśle powiązane i nawzajem się uzupełniają. W związku z tym, konieczne jest, aby oglądać wszystkie lekcje, w określonym porządku, w przeciwnym razie można stracić bardzo ważne połączenie. 1 lekcja - Rozwój Dziecka w pierwszym roku życia, 2 lekcja - Rozwój dziecka w pozycji leżącej, 3 lekcja - Rozwój słuchu, 4 lekcja - Rozwój wzroku, 5 lekcja – Rozwój rączki, chwytu i dotyku, 6 lekcja – Rozwój koordynacji kończyn z tułowiem, 7 lekcja - Rozwój dziecka w pozycji na brzuchu, 8 lekcja - Rozwoju dziecka do pozycji pionowej, 9 lekcja – Społeczny rozwój dziecka, 10 lekcja - Rozwój mowy, 11 lekcja - Rozwój intelektualny dziecka, 12 lekcja - Najważniejsze umiejętności do 1 roku.

  • 1. Lekcja po zalogowaniu gratis
  • 2. - 12. Lekcja: 200 zł

Włożyć do koszyka

RSM - Odcinek 2 - Przejawy i stymulacja noworodka

Ta część skupia się na przejawach i stymulacji rozwoju psychoruchowego noworodka. Podzielona jest na 6 lekcji. Pierwsza lekcja jest bezpłatna. W poszczególnych lekcjach są przedstawione nie tylko informacje o idealnym rozwoju noworodka, ale również sposoby rozwiązania problemów lub odchyleń w prawidłowym rozwoju dziecka, które rodzice mogą zauważyć w codziennej pielęgnacji swojego potomka. Lekcje te są ściśle powiązane, przenikają się i uzupełniają się wzajemnie. Dlatego polecam stopniowo zobaczyć wszystkie lekcje wybranego odcinka, w podanej kolejności, w przeciwnym razie mogą się stracić bardzo ważne powiązania. Lekcja 1: - Odruchy wrodzone u noworodków, 2. Przejawy i odpowiednia stymulacja noworodka, 3. Kształt głowy noworodka, 4. Profilaktyka i korekcja spłaszczonej główki, 5. Stymulacja noworodka w pozycji na brzuszku, 6. Sposoby na płaczliwe i rozdrażnione dziecko.

  • 1. Lekcja po zalogowaniu gratis
  • 2. - 6. Lekcja: 150 zł

Włożyć do koszyka