Rozvoj řeči

Rozvíjej se děťátko » 10.lekce

Délka: 7:47


Od kdy a jakým způsobem se dítě vlastně učí mluvit? Jakou roli v životě člověka tato dovednost sehrává? A co můžeme vůbec udělat proto, aby se dítě rozvíjelo v oblasti řeči správně a později nemělo problémy s výslovností ani gramatikou? Dá se opravdu kvalitu výslovnosti, řeči i slovní zásobu ovlivňovat ihned od narození? A co dítě potřebuje, aby se mělo šanci v této oblasti rozvíjet přirozeně, včas a správně? Jak dítě na kvalitní řeč i výslovnost nejlépe připravit, jak ho stimulovat a jaký posun v této oblasti u něj můžeme postupně, do jednoho roku očekávat, to se dozvíte v této lekci.