Projevy a správná stimulace novorozence

RSD - 2.díl - Projevy a stimulace novorozence » 2.lekce

Délka: 9:28


Zajímá Vás, čeho by si měli rodiče všímat u dítěte ihned po narození, a to nejenom v poloze na zádech, z hlediska zraku, jemné motoriky a souher končetin s tělíčkem, ale také v oblasti rozumového vývoje, sociálního kontaktu a řeči? Víte, kdy a jak nejlépe ovlivnit kvalitní rozvoj těchto dovedností, aby se dítě mělo šanci rozvíjet správně? Chcete se dozvědět, kdy a co je potřeba udělat pro malého kojence, aby mohl využít všechny své vývojové možnosti, kterými je vybaven? Všechny tato informace jsou k dispozici v této lekci.