Vhodné hračky

RSD - 4.díl - Dovednosti a stimulace dítěte do 6. měsíce věku » 5.lekce

Délka: 11:40


Tušili jste, jak velký význam má pro rozvoj dítěte správný výběr vhodné hračky a způsob jejího využití v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí? Věděli jste, že vhodně zvolenou hračkou a jejím správným využitím můžete podpořit nejenom ideální rozvoj hmatu, ale také řeč, sluch, zrak a pohybový i rozumový vývoj? Jaké hračky a pomůcky jsou pro děti do 6. měsíce věku vhodné? Které hračky dítěti nabízet? Kdy a jakým způsobem? V této lekci si také ukážeme, jak s jednotlivými hračkami pracovat a jakou reakci můžete od děťátka postupně očekávat.