Obrat ze zad na bříško a poloha na bříšku

RSD - 4.díl - Dovednosti a stimulace dítěte do 6. měsíce věku » 7.lekce

Délka: 10:15


Víte, jak nejjednodušeji a nejpřirozeněji naučit dítě obratu ze zad na bříško a křížovému vzpřímení? Jak mají tyto dovednosti vypadat správně? Tušíte, jak velký význam má kvalitně zvládnutý obrat ze zad na bříško a křížové vzpřímení pro další pohybový vývoj i budoucí vertikalizaci dítěte? Od kdy a jakým způsobem je nejlépe tyto dovednosti nacvičovat? Jak často? A v jakých podmínkách? Jakou spolupráci a jaké dovednosti můžete od dítěte postupně v této oblasti očekávat? Odpovědi na tyto otázky i praktické ukázky najdete v právě v této lekci.